צנטרים קטנים

צנטר 070

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 070

8.10 ₪

צנטר 060

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 060

8.10 ₪

צנטר 352

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 352

8.10 ₪

צנטר 199

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 199

8.10 ₪

צנטר 133

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 133

8.10 ₪

צנטר 106

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 106

8.10 ₪

צנטר 104

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 104

8.10 ₪

צנטר 98

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 98    

8.10 ₪

צנטר 97

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 97

8.10 ₪

צנטר 96

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 96

8.10 ₪

צנטר 81

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 81

8.10 ₪

צנטר 70

צנטרי מתכת ללא תפר,  חזקים ולא מחלידים. לזילוף מקצועי ותוצאות מרשימות. ateco צנטר מס': 70

8.10 ₪
  1 2 3 4