הכנת תחרה אכילה - שוקרוויל

הכנת תחרה אכילה, סדנה מעשית ומפורטת. על הכנת אבקת השורוויל, והשימוש בתבניות התחרה.